VUE中v-model和v-bind的区别

v-model:双向绑定变量,可以直接在页面修改变量的值;
v-bind:给dom节点属性动态赋值,不可在页面上直接修改变量值

<el-date-picker v-bind:disabled="isRead"	
  v-model="ruleForm.Duration"
  type="daterange"
  :default-time="['8:00:00','8:00:00']"
  range-separator="至"
  start-placeholder="开始日期"
  end-placeholder="结束日期">
 </el-date-picker>

v-bind:disabled=“isRead” 可简写为 :disabled=“isRead”,isRead为变量名

有补充的小伙伴欢迎评论区见~

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>